вторник, 15 март 2011 г.

Мислите са сенки на нашите чувства –
                            винаги са по-тъмни, по-празни, по-прости от тях.
                                                            Ницше

Няма коментари:

Публикуване на коментар